Bạn đang ở đây

THỜI KHOA BIỂU CỦA HSSV TRƯỜNG TC NGHỀ MIỀN NÚI - YÊN THẾ

STT Tiêu đề Khoa Ngày đăng
1 TKB tháng 9/2016 (K7) Thời khóa biểu 08/09/2016
2 TKB tháng 9/2016 (K6+K8) Thời khóa biểu 07/09/2016
3 Thời khóa biểu - Tháng 6/2016 Thời khóa biểu 06/07/2016