May thời trang

Mã nghề: ………………..      

Trình độ đào tạo:     Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: - Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

                                      - Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 22

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

- Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì  máy vi tính.

- Có đủ năng lực để phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong  máy vi tính.

Kỹ năng

- Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì  máy vi tính.

- Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của  máy vi tính.

- Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

- Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc của mình

- Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn .

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức:

      - Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

      - Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

Thể chất và quốc phòng:

      - Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

      - Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

-   Thời gian đào tạo:                             1 năm

-   Thời gian học tập:                             45 tuần

-   Thời gian thực học tối thiểu:    1385h

-      Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 110h; Trong đó thi tốt nghiệp: 30h

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

-   Thời gian học các môn học chung bắt buộc:                  345h

-   Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề:        1070h

+ Thời gian học bắt buộc: 1035h        + Thời gian học tự chọn:    350h

 + Thời gian học lý thuyết: 415h ;        + Thời gian học thực hành: 620h

III.  DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH  MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC.

3.1. Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Chia sẻ bài viết
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.