Giới thiệu về Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế

Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế - Mã trường TCĐ1804
Địa chỉ: Số 114 - Phố Hoàng Hoa Thám - Thị trấn Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang. 
Điện thoại: (0240) 3876718 – 3509850 Fax (0240) 3876780,
Hòm thư điện tử: tdnmnyt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng
Phó hiệu trưởng:  Nguyễn Văn Tuấn
 
Lịch sử phát triển: Tiền thân là Trung tâm dạy nghề huyện Yên Thế được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2002 của UBND tỉnh Bắc Giang, là cơ sở dạy nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc UBND huyện Yên Thế, biên chế sự nghiệp được giao là 6 chỉ tiêu. Sau 5 năm xây dựng và phát triển với nhiệm vụ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trung tâm dạy nghề đã thu được những kết quả đáng khích lệ và được UBND tỉnh nâng cấp lên thành trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 20/12/2007, tổng số biên chế được giao 18 chỉ tiêu, trong đó viên chức sự nghiệp 16 chỉ tiêu, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/CP là 02 người, được phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp hiện hành của UBND tỉnh Bắc Giang. Để phù hợp với quy mô phát triển và công tác quản lý nhà nước đối với trường, ngày 14/01/2010 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc chuyển trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế từ trực thuộc UBND huyện Yên Thế về trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Một số thành tích nổi bật: Với những nỗ lực của tập thể Nhà trường, trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường đã đạt được những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà các cấp các ngành đã trao tặng, gồm:
- Cờ thi đua hạng Nhì (2012) của UBND tỉnh Bắc Giang tặng
- Cờ thi đua hạng Nhất (2015) của UBND tỉnh Bắc Giang tặng
- Cờ Nhì toàn đoàn Hội thi Giáo viên dạy nghề cấp tỉnh năm 2014.
- 01 Giáo viên đạt Giải Nhì (2012) và 02 Giáo viên đạt Giải Ba (2015) Hội thi giáo viên dạy nghề cấp Quốc Gia được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.
- 02 Giáo viên đạt Giải Khuyến khích Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc năm 2014.
- Và nhiều giấy khen, phần thưởng của các cấp các ngành trao tặng hàng năm cho tổ chức Đảng, đoàn thể và các cá nhân tiêu biểu.
I- CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG HIỆN NAY GỒM:
1. Hội đồng trường
2. Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng.
3. Các hội đồng tư vấn: (Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi đua khen thưởng, …)
4. Các phòng – khoa, tổ bộ môn:                        
4.1- Phòng Đào tạo                               
4.2- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp                 
4.3- Phòng Tài chính - Kế toán
4.4- Phòng Công tác học sinh                                  
4.5- Khoa Cơ bản                                                         
4.6- Khoa Điện - Điện tử
4.7- Khoa Cơ khí – Động lực
4.8- Khoa May Thời trang.
4.9- Khoa Chăn nuôi thú y.
5. Các tổ chức đoàn thể:
- Chi bộ Đảng CSVN trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế.
- Công đoàn trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế.
II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG
Nhiệm vụ:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên) nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo; phù hợp với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với nghề được phép đào tạo.
3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.
4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với nghề dạy, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
7. Tư vấn đào tạo và việc làm miễn phí cho người học nghề.
8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.
9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.
10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.
11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.
12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Quyền hạn:
1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường trung cấp nghề của tỉnh và quốc gia.
2. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.
3. Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt tại Điều 7 của Điều lệ này sau khi có văn bản thẩm định của Sở nội vụ; quyết định sử dụng viên chức theo quyết định của Sở Nội vụ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống.
4. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.
5. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp đào tạo nghề để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của trường. 
6. Được Nhà nước giao đất, giao cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao hoặc theo đơn đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.
III. Hệ thống cơ sở vật chất
Trường gồm có 03 khu, với tổng diện tích là…., 01 khu hiệu bộ 02 nhà 02 tầng và 01 nhà học lý thuyết 03 tầng; 01 khu xưởng thực hành 04 tầng gồm 16 xưởng thực hành, 01 khu trại chăn nuôi gia súc, gia cầm 01 nhà 02 tầng và 01 nhà ấp trứng.
IV- CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG
1. Đào tạo chương trình văn hóa THPT hệ giáo dục thường xuyên song song với dào tạo nghề trình độ trung cấp nghề theo đăng ký hoạt động dạy nghề, với thời gian đào tạo là 03 năm:
1.1- Điện tử công nghiệp
1.2- Điện tử dân dụng
1.3- Hàn
1.4- Công nghệ ô tô
1.5- Kỹ thuật máy nông nghiệp
1.6- May thời trang
1.7- Thú y
1.8- Chăn nuôi gia súc, gia cầm
2. Đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề:
- Tin học văn phòng
- Hàn
- May công nghiệp
- Sửa chữa máy nông nghiệp
- Sửa chữa xe máy
- Điện dân dụng
- Điện tử dân dụng
- Kỹ thuật trồng trọt và BVTV (cây rau, hoa màu, cây cảnh)
- Kỹ thuật chăn nuôi - Thú y (chăn nuôi, gia súc, gia cầm, thú y)
- Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
3. Dạy nghề thường xuyên
Hàng năm trường tổ chức các khoá đào tạo nghề thường xuyên theo hình thức bổ túc, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; liên kết với các trường đại học, cao đẳng nghề để tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động hoặc theo hợp đồng học nghề.
4. Tuyển sinh liên thông hệ cao đẳng chính quy.
 
Chia sẻ bài viết
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.