Bạn đang ở đây

Đại hội công đoàn trường trung cấp nghề Miền Núi Yên Thế nhiệm kỳ 2017-2022

          Sáng 16/6/2017, công đoàn trường trung cấp nghề Miền núi Yên Thế tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Phó giám đốc sở đại diện lãnh đạo sở LĐTB-XH tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đại diện BCH công đoàn sở, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thế, cùng 48 cán bộ, đoàn viên công đoàn trường.

Hình ảnh Đại biểu dự Đại Hội

          Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch công đoàn trường thông qua báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn và báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đồng chí  Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch CĐ trường trình bày báo cáo tại ĐH

            Phát biểu chỉ đạo ĐH đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thế ghi nhận những kết quả mà công đoàn trường đã đạt được nhiệm kỳ qua, nổi bật là các phong trào thi đua trong CBVC-LĐ đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017) đề ra. Các hoạt động công đoàn đã bám sát Nghị quyết của chi bộ, chương trình công tác của LĐLĐ huyện và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong CBVC-LĐ, phát huy vai trò tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan và vai trò chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, hoạt động của UBKT, ban TTND và ban Nữ công ngày càng đi vào chiều sâu, đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới công đoàn trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết ĐH đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, chi bộ luôn trong sạch vững mạnh.

Đồng chí  Nguyễn Anh Tuấn – Phó chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu tại ĐH

Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm" Đại hội đã  bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

BCH nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

            Đại hội thành công đánh dấu những bước trưởng thành mới và tiếp tục kêu gọi CBVC-LĐ nhà trường phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CNH-HĐH quê hương đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"

CTV: Lương Phúc Thanh