Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ MIỀN NÚI YÊN THẾ

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thị Hồng

Hiệu trưởng

0204 3876 718

0983 577 295

hongnt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Hiệu trưởng

0204 3509 850

0912 257 192

tuannv_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

                   

PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đào Quyết Thắng

Trưởng phòng

0204 3876 780

0983 589 866

thangdq_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Giáp Thị Huệ Giáo viên    
Bùi Minh Tư Giáo viên 0986 475 288 tubm_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bùi Thị Lợi

Trưởng phòng

0204 3534 089

0397 647 266

loibt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

       

Lều Thị Thúy

Nhân viên

 

 

       
Nguyễn Văn Hiếu Lái xe 0977 148 386  
Nguyễn Văn Triệu Bảo vệ   038 231 4176  
Trịnh Đức Hiếu Nhân viên      

Phạm Văn Cương

Trần Đức Quang

 

Bảo vệ

Bảo vệ

 

     

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Tuyết Nhung

Phó trường phòng, phụ trách phòng

 

0975 465 288

nhungttt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Trang

Nhân viên

0362 762 027

trangntt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Triệu Thị Tuyết Giáo viên

                              

0398672281 tuyettt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Vũ Thị Hiển

Giáo viên

 

0389 907 843

hienvt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

KHOA - TỔ/BỘ MÔN

KHOA CƠ BẢN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Giáp Văn Sự

Phụ trách khoa

0204 3534 091

02043876177

0988 169 327

sugv_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Dương Văn Phi

Giáo viên

 

0973 845 468

phidv_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Ngọc Hưng Giáo viên  

0395518268

hungnn_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Đào Xuân Thắng

 

Hoàng Trường Minh

 

Phạm Thị Tuyết

 

Lương Thị Tâm

 

Vi Thúy Mị

 

Phạm Hồng Văn

 

Cáp Thị Huyền

 

Nguyễn Ngọc Trang

 

Hoàng Thị Huyền

 

Đào Thị Thành

 

Trần Văn Dũng

 

Hà Tiến Bảo

 

Lương Phúc Thanh

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên, Bí thư đoàn trường

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

0973834901

                            

0975719288

 

0396213393

 

0379325622

 

0395352546

 

0399888504

 

0969139512

 

0336831237

 

 

 

 

0975451489

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Vũ Văn Vinh

Phụ trách khoa

 

0979 103 067

Vinhvv_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Sầm Thị Quân

          Giáo viên      0979102221

quanst_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Hoàng Ngọc Hùng Giáo viên 0987 693 693 hunghn_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Lê Đức Quý

 

Hoàng Văn Vinh

 

Vũ Anh Quang

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

0986 460 487

 

0984072800

 

0338193473

Quyld_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

 

 

         

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hoàng Thanh Hiếu

Trưởng khoa

 

0984 656 923

hieuht_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên Giáo viên   0976 116 370 kiennt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn
Đào Tiến Đạt Giáo viên  

0989329914

 
Nguyễn Thị Hiền Giáo viên   0385860833  

KHOA MAY THỜI TRANG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bùi Minh Tư

Trưởng khoa

 

0986 475 288

tubm_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Thị Thuyên

Giáo viên

01666 483 569

thuyennt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Giáp Thị Thức Giáo viên 0974 310 413  

Nguyễn Thị Hạt

 

Phạm Thị Yến

Giáo viên

 

Giáo viên

 

039 424 188

 

0399804457

 

KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Đức Cảnh

Trưởng khoa

 

0982 464 458

canhnd_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

Trần Văn Tuấn

Giáo viên

0984 023 928

tuantv_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

 

Chia sẻ bài viết
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.