Bạn đang ở đây

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ MIỀN NÚI YÊN THẾ

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thị Hồng

Hiệu trưởng

0240 3876 718

0983 577 295

hongtcnyt@gmail.com

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Hiệu trưởng

0240 3509 850

0912 257 192

nvtdaynghe@gmail.com

             Vũ Đình Mai       Phó Hiệu trưởng                 0983.876.734  

PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đào Quyết Thắng

Trưởng phòng

0240 3876 780

0983 589 866

onggiaongheo@gmail.com

Giáp Thị Huệ Giáo viên    
Bùi Minh Tư Giáo viên 0986 475 288 voicoitybg@gmail.com

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bùi Thị Lợi

Trưởng phòng

0240 3534 089

01697 647 266

builoitrungcapnghe@gmail.com

               Ngô Hồng Nhung       Phó trưởng phòng        0977.356.883  

Lều Thị Thúy

Nhân viên

 

 

Lương Phúc Thanh Giáo viên 0969.707.222 Luongphucthanh@gmail.com
Nguyễn Văn Hiếu Lái xe 0977 148 386  
Nguyễn Văn Triệu Bảo vệ   0168 231 4176  
Trịnh Đức Hiếu Nhân viên      
Phạm Văn Cương Bảo vệ      

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Tuyết Nhung

Phụ trách phòng

 

0975 465 288

nhungyt1984@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Trang

Nhân viên

01662 762 027

dinhdiutcn@gmail.co

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Đức Cảnh Trưởng phòng (Kiêm nhiệm)

0240 3534 091

0982 464 458 mrcanh1980@gmail.com

Vũ Thị Hiển

Giáo viên

 

01689 907 843

vuthihiencnty40a@gmail.com

KHOA - TỔ/BỘ MÔN

KHOA CƠ BẢN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Giáp Văn Sự

Phụ trách khoa

0240 3534 091

0988 169 327

giapvansu82gs@gmail.com

Dương Văn Phi

Giáo viên

 

0973 845 468

duongphitcnmnyt@gmail.com

Nguyễn Ngọc Hưng Giáo viên   01205 784 572 ngochung.expert@gmail.com
Đào Xuân Thắng Giáo viên   0973 834 901  

KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Vũ Văn Vinh

Phụ trách khoa

 

0979 103 067

rongbay98@gmail.com

Nguyễn Văn Hưng

Giáo viên

0982 156 125

 

Hoàng Ngọc Hùng Giáo viên 0987 693 693 hoanghung0240@gmail.com
Lê Đức Quý Giáo viên 0986 460 487 leducquy1980@gmail.com
         

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hoàng Thanh Hiếu

Trưởng khoa

0240 3509 843

0984 656 923

hieu8581@gmail.com

Nguyễn Trung Kiên Giáo viên   0976 116 370 trungkiên1109bg@gmail.com
Đào Tiến Đạt Giáo viên      
Phùng Thị Hoàng Anh Giáo viên      

KHOA MAY THỜI TRANG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bùi Minh Tư

Trưởng khoa

 

0986 475 288

voicoitybg@gmail.com

Nguyễn Thị Thuyên

Giáo viên

01666 483 569

nguyendieuthuyen@gmail.com

Giáp Thị Thức Giáo viên 0974 310 413 giapthuc13@gmail.com
Nguyễn Thị Hạt Giáo viên   0169 424 188  

KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Đức Cảnh

Trưởng khoa

0240 3534 091

0982 464 458

duccanhyt@gmail.com

Trần Văn Tuấn

Giáo viên

0984 023 928

trantuantcn@gmail.com