Bạn đang ở đây

Các khoa, bộ môn

Thiết kế website tại bắc giang

Khoa May thời trang

Khoa May thời trang Phụ trách khoa: Bùi Minh Tư – 0986 475 288 Các giáo viên: Nguyễn Thị Thuyên Giáp Thị Thức Nguyễn Thị Hạt

Thiết kế website tại bắc giang

Khoa Chăn nuôi – Thú y

8. Khoa Chăn nuôi – Thú y Trưởng khoa: Nguyễn Đức Cảnh – 0982 464 458 Giáo viên: Trần Văn Tuấn Giáo viên: Vũ Thị Hiển

Thiết kế website tại bắc giang

Khoa Điện – Điện tử

7. Khoa Điện – Điện tử Trưởng khoa: Hoàng Thanh Hiếu – 0984 656 923 Các giáo viên: Trịnh Thị Linh Lương Phúc Thanh Nguyễn Trung Kiên Đinh Trọng Thể Phan Thanh Long

Thiết kế website tại bắc giang

Khoa Cơ khí – Động lực

6. Khoa Cơ khí – Động lực Phụ trách khoa: Vũ Văn Vinh – 0989 103 067 Các giáo viên: Hoàng Ngọc Hùng Nguyễn Văn Hưng Lê Đức Quý Đinh Thế Phú

Thiết kế website tại bắc giang

Khoa Cơ Bản

Khoa Văn Hóa Phụ trách khoa: Giáp Văn Sự - 0988 169 327 Giáo viên: Trần Thị Điệp Đào Xuân Thắng Hà Tiến Bảo Trần Thị Nga Nguyễn Thị Huyền Trang

Đăng kí nhận Các khoa, bộ môn